در روزهایی که دنیا با ویروس کرونا مقابله می‌کند و از هر راه کاری برای مقابله با این پدیده منحوس استفاده می‌شود، شیعیان به یاد می‌آورند که به همراه رعایت نکات بهداشتی، باید به دعای هفتم صحیفه سجادیه متوسل شوند و از دریچه‌ی نگاه امام...

بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس، هنوز هم پدران و مادرانی چشم به راه بازگشت فرزندانشان از میدان نبرد هستند. در این میان کم نیستند خانواده‌هایی که عنوان مفقودالاثر بر هویت فرزندانشان ثبت شده است. در سال‌های اخیر به همت کمیته جستجوی مفقودین و...