شب‌های بله برون ۹۷

زائرین راهیان نور سالیانی‌ست که از ابتدای دهه ۹۰ به امید و شوق شرکت در ویژه برنامه روایتگری حاج حسین یکتا در شلمچه عازم خوزستان می‌شوند. این برنامه که در نوع خود بی‌بدیل و بدیع می‌باشد، هرساله در پایان اسفندماه با روایتگری حاج حسین یکتا به همراهی پخش قطعات صوتی برگزار می‌گردد که طراحی و اجرای آن با عنایت شهیدان به عهده مرکز هنری رسانه‌ای راوی می‌باشد.

گزارش تصویری

مستند روایتگری حاج حسین یکتا در شب‌های بله برون – زمستان 1397

گزارش ویدئویی شب سوم
گزارش ویدئویی شب دوم
گزارش ویدئویی شب اول
گزارش ویدئویی شب ششم
گزارش ویدئویی شب پنجم
گزارش ویدئویی شب چهارم
گزارش ویدئویی شب نهم
گزارش ویدئویی شب هشتم
گزارش ویدئویی شب هفتم
گزارش ویدئویی شب دوازدهم
گزارش ویدئویی شب یازدهم
گزارش ویدئویی شب دهم
گزارش ویدئویی شب سیزدهم
بدون نظر

ثبت نظر