ایرانِ من

یکی از عناوینی که سالها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سالیان گذشته به زبان هنر بوده است که طرح معرفی دستاوردها در بستر فضای مجازی توسط این مرکز به سازمان فضای مجازی سراج ارائه و به مدت ۲ سال با عنوان «ایران من» انجام شد که در ذیل شاهد برخی محصولات آن می‌باشیم.

تولیدات گرافیکی
ایرانِ من 3 – موشن
ایرانِ من 2 – موشن
ایرانِ من 1 – موشن
ایرانِ من 6 – موشن
ایرانِ من 5 – موشن
ایرانِ من 4 – موشن
ایرانِ من – عزت ملت
ایرانِ من – دانشجو
ایرانِ من 7 – موشن
ایرانِ من – هماورد
ایرانِ من – دست‌آوردهای انقلاب اسلامی
ایرانِ من – آرمان
ایرانِ من – سکوی پرش
ایرانِ من – رتبه ششم
ایرانِ من – هنر انقلاب
ایرانِ من – رفتار انقلابی
ایرانِ من – اقتدار
ایرانِ من – سربلندی
ایرانِ من – مسیر انقلاب
بدون نظر

ثبت نظر