قطره تشنه

این مستند که در ۱۰ قسمت به سفارش شبکه سه سیما در زمستان ۹۷ با هدف آشنایی مخاطبین و زائرین راهیان نور با مناطق عملیاتی دفاع مقدس تولید شده است، در هر قسمت به یکی از یادمان‌های عملیاتی جنوب کشور می‌پردازد که در هر قسمت شنونده‌ی جزئیات و معرفی آن یادمان با صدای ۱۰ راوی شاخص دفاع مقدس خواهیم بود. همچنین در این مستند شاهد تصویری فاخر از یادمان‌ها برای اولین بار خواهیم بود.

قطره تشنه – قسمت اول – شلمچه

      1. یادمان شلمچه - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت دوم – فکه

      2. یادمان فکه - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت سوم – طلاییه

      3. یادمان طلاییه - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت چهارم – فتح المبین

      4. یادمان فتح المبین - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت پنجم – هویزه

      5. یادمان شهدای هویزه - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت ششم – دهلاویه

      6. یادمان دهلاویه - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت هفتم – اروند

      7. یادمان اروند - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت هشتم – زید

      8. یادمان زید - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت نهم – خرمشهر

      9. خرمشهر - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

قطره تشنه – قسمت دهم – راهیان نور

      10. راهیان نور - مرکز هنری رسانه‌ای راوی

 

قطره تشنه

قسمت سوم – طلائیه
قسمت دوم – فکه
قسمت اول – شلمچه
قسمت ششم – دهلاویه
قسمت پنجم – هویزه
قسمت چهارم – فتح المبین
قسمت نهم – خرمشهر
قسمت هشتم – زید
قسمت هفتم – اروند
قسمت دهم – راهیان نور
بدون نظر

ثبت نظر