دکل

بعد از اعلان جنگ نرم و نامگذاری جوانان بعنوان افسر جنگ نرم توسط رهبر معظم انقلاب، سالهاست که توسط کارشناسان و صاحبنظران فرهنگی اجتماعی این مقوله تحلیل و بررسی شده است.
دَکَل در واقع تحلیلی است متفاوت از افسری جنگ نرم توسط حاج حسین یکتا که رسالت افسران را از بالای دکل انقلاب ترسیم می‌کند. این کلیپ برگرفته از چند سخنرانی و روایتگری ایشان در تجمعات مختلف جوانان دغدغه‌مند در عرصه‌ی فرهنگ می‌باشد که توسط مرکز هنری رسانه‌ای راوی در بهمن ماه ۱۳۹۸ تولید و منتشر گردیده است.

دکل
بدون نظر

ثبت نظر