یکی از عناوینی که سالها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سالیان گذشته به زبان هنر بوده است که طرح معرفی دستاوردها در بستر فضای مجازی توسط این مرکز به سازمان فضای مجازی سراج ارائه و به مدت 2...